Flygförsäkring

Vi erbjuder flygförsäkring för privata och kommersiella operatörer, oavsett om det är privatpersoner, företag, flygskolor och flygklubbar. Vi kan ge dig ett försäkringsskydd anpassat för vad du flyger – en luftballong, ett segelflygplan, ett en- eller flermotorigt flygplan eller kanske en helikopter? Med försäkringsmomenten nedan sätter vi tillsammans ihop rätt försäkring för dig.

Kasko

Kaskoförsäkring, eller egendomsförsäkring, ersätter en fysisk skada på luftfartyget. Det kan vara en delskada, t.ex. vid en hård landning eller skadegörelse, eller en totalskada, t.ex. vid ett haveri, stöld eller brand.

 

Flygansvar

Som ägare, pilot eller operatör av ett luftfartyg kan du bli skadeståndsskyldig mot någon som drabbas av en skada som uppstår till följd av användning av luftfartyget. Flygansvarsförsäkringen skyddar dig vid anspråk för ansvar för skador som åsamkas ”tredje man”, dvs personer eller egendom som inte är ombord på luftfartyget. Lagen ställer krav på att alla luftfartyg måste ha en flygansvarsförsäkring och även olika miniminivåer beroende på luftfartygets storlek.

Vi hjälper dig med det att reda ut det juridiska, och i det fall du är skyldig att ersätta den skadelidande så täcker försäkringen detta.

 

Passageraransvar

Som ägare, pilot eller operatör kan du bli ersättningsskyldig mot passagerare ombord som drabbas av skada. Med en passageraransvarsförsäkring hjälper vi dig att reda ut det juridiska, och i det fall du är skyldig att ersätta den skadelidande så täcker försäkringen detta.

 

Olycksfall

Du kan välja att teckna en olycksfallsförsäkring för passagerare och besättning ombord på ditt luftfartyg. Den ger i sådana fall ersättning om någon ombord drabbas av ett olycksfall, eller i värsta fall dör, och gäller även vid på- eller avstigning. Ett olycksfall är en kroppskada som ofrivilligt drabbat någon genom en plötsligt oförutsedd yttre händelse. Den gäller inte för sjukdomsfall.

Andra försäkringar

Du kan behöva ytterligare försäkringsskydd för din verksamhet kopplat till flyg. T.ex. för komponenter eller reservdelar, ansvar för gods, reparationer eller underhåll, risk för krigsskador om du flyger till områden där oroligheter pågår etc. Kontakta oss så reder vi ut dina behov och kommer med förslag på lösningar.

Varför ska du välja oss?

  • Erfarenhet – Vi har tillhandahållit försäkring för flygbranschen i över 50 år.
  • Delaktighet – Vi söker aktivt samarbeten med våra kunder och sätter stor vikt vid samt stödjer innovation och utveckling inom säkerhet och hållbarhet.
  • Långsiktighet – Vi sätter stort värde vid långsiktiga relationer vilket flera av våra långa kundrelationer vittnar om.
  • Vi tillhandahåller en snabb, flexibel och professionell skadereglering med målet att få dig upp i luften igen så fort som möjligt.

Vad erbjuder vi?

  • Snabb och personlig service, både vid försäkringshantering och vid skadereglering.
  • Lösningsorienterad hantering av skräddarsydda försäkringar för varje kunds unika behov.
  • Rättvisa och transparens i vår kundrelation genom speciellt utformade försäkringsvillkor.
  • Våra egna erfarna skadereglerare uppbackade av ett internationellt nätverk av skadereglerare och jurister.

Vad tecknar vi?

  • Vi tecknar alla segment inom flygförsäkring, t.ex. luftballonger, segelflygplan, enmotoriga och flermotoriga motorflygplan, helikoptrar, business jet och regionala flygbolag.
  • Vi erbjuder världsomfattande skydd för kunder i Norden, Baltikum och Östra Europa.

Kontakta oss

Niklas Egeltun
Head of General Aviation
E-mail: niklas.egeltun@hdi-specialty.com
Phone: +46 8-617 54 16

Robert Jansson
Underwriter
E-mail: robert.jansson@hdi-specialty.com
Phone: +46 8-617 54 04

Olle Karlsson
Underwriter
E-Mail: olle.karlsson@hdi-specialty.com
Phone: +46 8-617 54 66

Jenny Bjurholm
Deputy Underwriter
E-mail: jenny.bjurholm@hdi-specialty.com
Phone: +46 8-617 54 08

Charlotte Sluug
Underwriting Assistant
E-mail: charlotte.sluug@hdi-specialty.com
Phone: +46 8-617 55 12

Kristina Malmqvist
Accountant
E-mail: kristina.malmqvist@hdi-specialty.com
Phone: +46 8-617 54 05

Nicklas Svensson
Claims Manager
E-mail: nicklas.svensson@hdi-specialty.com
Phone: +46 8-617 54 59